2019-05-27
Dagens namn: Beda
Blenda

KUNGSÖRS MOTORBÅTSKLUBB
Box 40
736 21 Kungsör


E-post till klubben

Startsida
 
 ÅRSMÖTESPROTOKOLL
 ÅRSPROGRAMMET 2019
 AVGIFTER 2019 o 2020
 BLI MEDLEM I KMBK
 BRYGGOR/SLIP/RAMP
 RESEERSÄTTNING
 STYRELSENS UPPGIFTER
 HAMN- och SLIPREGLER
 FILMER OM LIVRÄDDNING
 GDPR
 MILJÖREGLER
 KLUBBNYCKLAR och VIMPLAR
 STYRELSEN + ALLA SEKTIONER
 ÄNDRA DINA UPPGIFTER
 STADGAR
 KMBK:s styrelser 1957-2019
 ADRESS TILL HEMSIDAN
 KMBK:s första protokoll 1957
 KMBK:s HISTORIA
 LÄNKAR

 Avgifter
 Fotoalbum
 Gästbok
 
Sök inom hemsidan
Besöksräknare: 743572
Information om cookies

Vädret Kungsör


STYRELSEMÖTET DEN 24 APRIL
1. Mötets öppnande. Ordförande hälsade alla välkomna.

2. Dagordningens godkännande. Godkändes.

3. Godkännande av föregående protokoll. Godkändes.

4. Skrivelser / meddelanden: Inget.

5. Ekonomi. Lennart Johansson informerade att om budgetutfallet för tiden som gått, hade gått bra.
· Projektet ”Elmätare till KMBK” ligger just nu nere.

6. Rapporter.
·Hemsidan. Lennart Johansson berättade om Torshällas Motorbåtsklubbs hemsida. Priset för den samt deras upplägg jämfört med Balders Datas prisförslag. Styrelsen röstade sedan ja till Lennart Johanssons förslag att använda samma hemsidesleverantör som Torshällas Motorbåtsklubb.
· Harsten: Ansvariga medlemmar inte närvarande.
· Brygg: Inte mycket har hänt. Just nu håller man på att sätta sig in i arbetet. Man har t.ex tagit foton nere vid Tegeludden.
· Slip: Inget nytt utom att sjösättningen är ordnad och gick bra.
· Materialförvaltare: Vattnet är påslaget vid slipen. Containerfrågan är inte löst än. Ulf Eriksson ska höra sig för om det.
· Trivselgruppen: Inget nytt än, men lite aktiviteter planeras såsom någon form av ungdomsaktivitet, kanske ihop med andra båtklubbar.
· Miljögruppen: Jessica Andersson slutar som miljöansvarig, Bo Altun informerade styrelsen om bakgrunden. Sedan föreslog han Tomas Karlsson som ny miljöansvarig som sedan valdes av styrelsen.
· Registret: Inget nytt.

7. Bordlagda frågor.
· Angående fonderig av medel: Inget nytt.

8. Kvarstående arbeten. Inga.

9. Övriga frågor.
· Ansökan om dispens: Stefan Åhlund ansöker om dispens från avgiften för att ha båten på land i sommar, men styrelsen anser att ansökan behöver kompletteras innan beslut kan fattas.
· Inköp: Tero Suontausta undrade hur man går tillväga för att göra ett inköp. Lennart Johansson förklarade reglerna.

10. Nästa möte. Tisdag den 28/5 kl. 19:00 i klubbhuset.

11. Mötets avslutande. Ordförande avslutade mötet.


BOTTENMÅLA INTE I ÅR !
Ännu vet ingen med säkerhet hur vi skall bottenmåla våra båtar för att inte förgifta Mälarens vatten.

- Det vi vet är, att efter 2020 får inga båtar använda bottenfärger som innehåller biocider (såsom koppar, zink, bly och TBT).

- Har vi tidigare målat med giftfärg hoppas många att det skall räcka med att skyddsmåla över den gamla färgen. Eller, måste vi ta bort den gamla färgen och börja om på nytt?

Kanske, kanske inte.

- Transportstyrelsen, som är den beslutande myndigheten, kan inte svara på vad som gäller. De har inte fattat något beslut ännu.

Vårt råd är. Gör ingenting. ”Sitt still i båten” och vänta på besked. Vill du ändå ha råd, kontakta vår ”miljöchef” TOMAS KARLSSON - 0702-74 55 38 - tomas.lindbacken@home.se - så berättar han mera.


ÅRSPROGRAMMET ÄR NU SPIKAT OCH KLART!
Snart är det dags. Båtsäsongen. I dagarna skickas årsprogrammet ut till medlemmarna med post. Samma information här på hemsidan. Klicka på rubriken som finns i vänsterspalt.

Många av arrangemangen är välkända från tidigare år, nämligen sjösättning familjedag, strömmingsfest och eskader.

Vi kan förvänta oss en trevlig båtsommar i klubbens regi.

LÄS !!! VIKTIGT INFO TILL VÅRA MEDLEMMAR !!!
Som alla vet så måste vi följa Sveriges miljölagar. Vi inte får förorena mark eller vatten! Det innebär att i Mälaren är det förbjudet att använda biocidfärg (giftfärg) som skydd mot beväxning på båtbottnen.

Den 23 april kom miljö- och hälsoskyddsinspektör Jonas Liljesvan till KMBK och gjorde en miljöinspektion. Han upptäckte att vi hade brister. Bristerna som kunde delas in ”regler och rutiner” samt bottenfärger.

Jonas Liljesvan, som är miljö- och hälsoskyddsinspektör i Arboga och Kungsör, gjorde miljöinspektion hos ABK, KMBK och KSS. Alla tre klubbarna hade samma brister!

För att åtgärda ”regler och rutiner” skapade vi tre miljöregler: avfallshantering, kemikalier samt underhåll av båtar. Regelförslag, som kommande årsmöte skall ta ställning till. De antagna reglerna kommer sedan att finnas på hemsidan tillsammans med våra uppdaterade stadgar och hamn- och slipregler.

Våra miljöregler är inte svåra att följa.

Största bristen vi har är vår hantering av kemikalier. För att förhindra att vi förorenar marken så skall alla kärl ha en ”invallning”. Burkar, dunkar måste stå i plastbackar eller något annat som fångar upp läckage.

Båtar i Mälaren inte får vara målade med biocidfärg och måste saneras. Hur detta skall gå till är just nu okänt. Många äldre båtar kan ha extremt giftiga färger (TBT) - farliga både för den som sanerar och för omgivningen.

Vårt mål är att alla båtar som ligger vid klubbens bryggor (eller som bottentvättas på vårt område) skall vara sanerade inom några år.

Första delmålen är att under våren få fram vilka båtar som är aktuella för sanering men också att bjuda in till en informationskväll.

Eftersom bara hälften av alla båtar ligger vid våra bryggor - eller på slipen - så är det inte enkelt att göra en så kallad XRF-mätning. Alla båtägare har därför uppmanats att svara på en enkät om sin båts bottenfärg.

Jonas Liljesvan har meddelat att han kommer att göra förnyade inspektioner under 2019 och 2020.


KLUBBNYCKLAR och VIMPLAR
Behöver du en ny VIMPEL till båten? Den gamla har blivit sliten och ful och skall bytas ut.
Du får en ny av Lars Gustavsson för 200:- .

…eller behöver du en KLUBBNYCKEL, som låser upp nästan alla våra dörrar.
Depositionsavgiften är 200:- som återbetalas när du lämnar tillbaka nyckeln.

Kontakta Lars Gustavsson, Bältgatan 1 - 0705-22 23 23 eller tantbla@outlook.com.
Avgifterna faktureras sedan från vår kassör.

DET FINNS EN HJÄRTSTARTER HOS KLUBBEN.

När våra båtar finns på land är apparaten i vårt klubbhus på slipen. Under båtsäsongen flyttar vi ut den till vår klubbstugan på Harsten.

En hjärtstartare är en apparat som kickar igång hjärtat igen vid ett hjärtstopp.
Det handlar om att få igång hjärtat så snabbt som möjligt och det är då hjärtstartaren behövs. Ju kortare tid som hjärtat står stilla, desto större är chansen att överleva. Med en hjärtstartare skickas en kontrollerad elstöt genom hjärtat, som kan starta hjärtat på nytt efter ett hjärtstopp.

En hjärtstartare får användas av vem som helst.


Artikeln fortsätter om du trycker på rubriken.


Hemsidan gjord av Joakim Bodin, joakim@seawalker.se Upphovsrättslagen gäller!