2019-04-22
Dagens namn: Allan
Glenn

KUNGSÖRS MOTORBÅTSKLUBB
Box 40
736 21 Kungsör


E-post till klubben

Startsida
 
 ÅRSMÖTESPROTOKOLL
 ÅRSPROGRAMMET 2019
 AVGIFTER 2019 o 2020
 BLI MEDLEM I KMBK
 BRYGGOR/SLIP/RAMP
 RESEERSÄTTNING
 STYRELSENS UPPGIFTER
 HAMN- och SLIPREGLER
 FILMER OM LIVRÄDDNING
 GDPR
 MILJÖREGLER
 KLUBBNYCKLAR och VIMPLAR
 STYRELSEN + ALLA SEKTIONER
 ÄNDRA DINA UPPGIFTER
 STADGAR
 KMBK:s styrelser 1957-2019
 ADRESS TILL HEMSIDAN
 KMBK:s första protokoll 1957
 KMBK:s HISTORIA
 LÄNKAR

 Avgifter
 Fotoalbum
 Gästbok
 
Sök inom hemsidan
Besöksräknare: 734966
Information om cookies

Vädret Kungsör


TOMAS KARLSSON
Klubbens miljöansvarige och mest kunnige...


BOTTENMÅLA INTE I ÅR !
Ännu vet ingen med säkerhet hur vi skall bottenmåla våra båtar för att inte förgifta Mälarens vatten.

- Det vi vet är, att efter 2020 får inga båtar använda bottenfärger som innehåller biocider (såsom koppar, zink, bly och TBT).

- Har vi tidigare målat med giftfärg hoppas många att det skall räcka med att skyddsmåla över den gamla färgen. Eller, måste vi ta bort den gamla färgen och börja om på nytt?

Kanske, kanske inte.

- Transportstyrelsen, som är den beslutande myndigheten, kan inte svara på vad som gäller. De har inte fattat något beslut ännu.

Vårt råd är. Gör ingenting. ”Sitt still i båten” och vänta på besked. Vill du ändå ha råd, kontakta vår ”miljöchef” TOMAS KARLSSON - 0702-74 55 38 - tomas.lindbacken@home.se - så berättar han mera.


PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTET 25 MARS
1. MÖTETS ÖPPNANDE.
Ordförande hälsade alla välkomna.

2. DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE
Godkändes.

3. GODKÄNNANDE AV FÖREG.PROTOKOLL
Godkändes.

4. SKRIVELSER
a. Reklam om vimplar.

5. EKONOMI
Fortsatt bra ekonomi, inga räkningar kvar att betala. En likviditetsplan för 2019 har gjorts.
a. Elmätare: frågan ligger just nu nere.

6. RAPPORTER
a. MBF:s båtdag 21 mars: Lennart Johansson närvarade som representant för KMBK, han informerade styrelsen om mötet och MBF:s problem att rekrytera personal.
b. Harsten: Inget nytt, men styrelsen valde Göran och Lotta Eriksson som ansvariga för Harstensgruppen.
c. Brygg: Ansvarig medlem inte närvarande, Lennart Johansson berättade att Runnabryggan har tre lediga platser och att det finns femton lediga platser vid elverkskajen och att tegeluddens platser är fullbelagda samt att tre personer står i båtplatskön.
d. Slip: Inget nytt utom att man har bytt två lampor.
e. Materialförvaltare: inget nytt.
f. Trivselgruppen: Inget nytt. Ansvariga inte närvarande
g. Registret: Fyra stycken medlemmar har blivit uteslutna på grund av att man trots påminnelser inte har betalt avgifterna.
h. Miljögruppen: Ansvarig inte närvarande.

7. BORDLAGDA FRÅGOR.
a. Personer till miljögruppen: Ansvarig medlem inte närvarande, ordförande kontaktar den miljöansvariga på torsdag 28/3.
b. Angående fondering av medel: Inget nytt.
c. Program för 2019: Datumen bestämdes enligt följande:
- Sjösättning 4/5.
- Städkväll 14/5 kl. 18:00 plats slipen.
- Harsten arbetsdag 1/6 kl. 10:00-16:00.
- Familjedag på Harsten 8/6 kl. 13:00-16:00.
- Midsommarfest på Harsten 21/6.
- Strömmingsfest 4/8 kl. 17:00.
- Eskader till hemligt mål 24/8 kl. 12:00.
- Stängning av Harsten 14/9 kl. 10:00-16:00.
- Upptagning 21/9 och 5/10.
- Medlemsmöte 12/11 kl. 19:00, lokal meddelas senare.
- Årsmöte 11/2 kl. 19:00, lokal meddelas senare.
8.KVARSTÅENDE ARBETEN. Inga.

9.ÖVRIGA FRÅGOR.
a. Container: Urban Dahlgren och Sören Andersson vill köpa in en liten container, styrelsen beslutade att Urban Dahlgren ordnar med en prisuppgift till nästa möte.
b. Ungdomsansvarig: Lennart Johansson föreslog att en ungdomsansvarig ska väljas. Styrelsen valde Agneta Södergren.
c. Arbetsflotten: Lennart Johansson undrade om Arbogas Båtklubb kan få låna arbetsflotten, styrelsen godkände lånet.
d. Hemsidan: Lennart Johansson berättade om arbetet med att hitta en ny hemsideleverantör.
Man har varit i kontakt med Balder men dom är för dyra så nya prisuppgifter behövs.

10. NÄSTA MÖTE Tisdag den 23/4 kl. 19:00 i klubbhuset.

11. MÖTETS AVLUTANDE. Ordförande avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.


ÅRSPROGRAMMET ÄR NU SPIKAT OCH KLART!
Snart är det dags. Båtsäsongen. I dagarna skickas årsprogrammet ut till medlemmarna med post. Samma information här på hemsidan. Klicka på rubriken som finns i vänsterspalt.

Många av arrangemangen är välkända från tidigare år, nämligen sjösättning familjedag, strömmingsfest och eskader.

Vi kan förvänta oss en trevlig båtsommar i klubbens regi.

SKRIV PÅ LISTAN FÖR SJÖSÄTTNING!
Om du vill sjösätta din båt i båtklubbens regi den 4 maj, så finns anmälningslistan NU i vår klubbstuga.

Du har tid fram till 20 april att anmäla ditt intresse. Den 27 april har Hasse Ingelsson organiserat sjösättningen och turordningslistan finns då uppsatt på vår anslagstavla – och här på hemsidan.

Och som vanligt, se till att båtvagn och övrig utrustning är i god ordning

LÄS !!! VIKTIGT INFO TILL VÅRA MEDLEMMAR !!!
Som alla vet så måste vi följa Sveriges miljölagar. Vi inte får förorena mark eller vatten! Det innebär att i Mälaren är det förbjudet att använda biocidfärg (giftfärg) som skydd mot beväxning på båtbottnen.

Den 23 april kom miljö- och hälsoskyddsinspektör Jonas Liljesvan till KMBK och gjorde en miljöinspektion. Han upptäckte att vi hade brister. Bristerna som kunde delas in ”regler och rutiner” samt bottenfärger.

Jonas Liljesvan, som är miljö- och hälsoskyddsinspektör i Arboga och Kungsör, gjorde miljöinspektion hos ABK, KMBK och KSS. Alla tre klubbarna hade samma brister!

För att åtgärda ”regler och rutiner” skapade vi tre miljöregler: avfallshantering, kemikalier samt underhåll av båtar. Regelförslag, som kommande årsmöte skall ta ställning till. De antagna reglerna kommer sedan att finnas på hemsidan tillsammans med våra uppdaterade stadgar och hamn- och slipregler.

Våra miljöregler är inte svåra att följa.

Största bristen vi har är vår hantering av kemikalier. För att förhindra att vi förorenar marken så skall alla kärl ha en ”invallning”. Burkar, dunkar måste stå i plastbackar eller något annat som fångar upp läckage.

Båtar i Mälaren inte får vara målade med biocidfärg och måste saneras. Hur detta skall gå till är just nu okänt. Många äldre båtar kan ha extremt giftiga färger (TBT) - farliga både för den som sanerar och för omgivningen.

Vårt mål är att alla båtar som ligger vid klubbens bryggor (eller som bottentvättas på vårt område) skall vara sanerade inom några år.

Första delmålen är att under våren få fram vilka båtar som är aktuella för sanering men också att bjuda in till en informationskväll.

Eftersom bara hälften av alla båtar ligger vid våra bryggor - eller på slipen - så är det inte enkelt att göra en så kallad XRF-mätning. Alla båtägare har därför uppmanats att svara på en enkät om sin båts bottenfärg.

Jonas Liljesvan har meddelat att han kommer att göra förnyade inspektioner under 2019 och 2020.


KLUBBNYCKLAR och VIMPLAR
Behöver du en ny VIMPEL till båten? Den gamla har blivit sliten och ful och skall bytas ut.
Du får en ny av Lars Gustavsson för 200:- .

…eller behöver du en KLUBBNYCKEL, som låser upp nästan alla våra dörrar.
Depositionsavgiften är 200:- som återbetalas när du lämnar tillbaka nyckeln.

Kontakta Lars Gustavsson, Bältgatan 1 - 0705-22 23 23 eller tantbla@outlook.com.
Avgifterna faktureras sedan från vår kassör.

DET FINNS EN HJÄRTSTARTER HOS KLUBBEN.

När våra båtar finns på land är apparaten i vårt klubbhus på slipen. Under båtsäsongen flyttar vi ut den till vår klubbstugan på Harsten.

En hjärtstartare är en apparat som kickar igång hjärtat igen vid ett hjärtstopp.
Det handlar om att få igång hjärtat så snabbt som möjligt och det är då hjärtstartaren behövs. Ju kortare tid som hjärtat står stilla, desto större är chansen att överleva. Med en hjärtstartare skickas en kontrollerad elstöt genom hjärtat, som kan starta hjärtat på nytt efter ett hjärtstopp.

En hjärtstartare får användas av vem som helst.


Artikeln fortsätter om du trycker på rubriken.


Hemsidan gjord av Joakim Bodin, joakim@seawalker.se Upphovsrättslagen gäller!