2018-12-19
Dagens namn: Isak

KUNGSÖRS MOTORBÅTSKLUBB
Box 40
736 21 Kungsör


E-post till klubben

Startsida
 
 ÅRSMÖTESPROTOKOLL
 ÅRSPROGRAMMET 2018
 AVGIFTER 2017 o 2018
 BLI MEDLEM I KMBK
 BRYGGOR/SLIP/RAMP
 RESEERSÄTTNING
 STYRELSENS UPPGIFTER
 HAMN- och SLIPREGLER
 FILMER OM LIVRÄDDNING
 GDPR
 KLUBBNYCKLAR och VIMPLAR
 STYRELSEN + ALLA SEKTIONER
 ÄNDRA DINA UPPGIFTER
 STADGAR
 KMBK:s styrelser 1957-2018
 ADRESS TILL HEMSIDAN
 KMBK:s första prokoll 1957
 KMBK:s HISTORIA
 LÄNKAR

 Avgifter
 Fotoalbum
 Gästbok
 
Sök inom hemsidan
Besöksräknare: 706598
Information om cookies

Vädret Kungsör


Fint väder och mycket folk på Harstensbryggan 2005.

STYRELSEMÖTET 27 NOVEMBER
§1. Mötets öppnande. Ordförande hälsade alla välkomna.

§2. Dagordningens godkännande. Godkändes.

§3. Godkännande av föregående protokoll. Godkändes.

§4. Skrivelser / meddelanden. Inget nytt.

§5. Ekonomi. Klubbens ekonomi är fortsatt god.

§6. Rapporter. * Miljögruppen: Lennart Johansson berättade att man funderade på att söka LOVA-bidrag till testet av bottenfärgerna eftersom man gör det i Arboga Båtklubb, men klubbarnas förutsättningar är olika. Dom flesta av KMBK´s båtar ligger på en annan plats än slipen medans Arboga´s ligger där.
- Sedan berättade Lennart att han skissar på ett dokument till alla medlemmar.
- Arbetgruppen tittar också på hur en egenkontroll av allt på KMBK´s område och verksamhet ska gå till.
* Brygg: Gruppen har haft ett möte där man färdigställde år 2018 årsredovisning och arbetsplanen för år 2019.
* Slip: Inget nytt.
* Harsten: Inget nytt.
* Materialförvaltare: Inget nytt.
* Trivselgruppen: Inget nytt.
* Registret: Tre nya medlemmar sedan det förra mötet.

§7. Bordlagda frågor.
Låsen i verkstaden: Urban Dahlgren pratar med våra gamla medlemmar samt Lennart Johansson ordnar med en telefonlista
över alla medlemmar.

§8. Kvarstående arbeten. Inga.

§9. Övriga frågor. Budget 2019: Till nästa möte ska alla sektioner ha förslagen klara och med sig.

§10. Nästa möte. Torsdag den 20/12 kl. 19:00 i klubbhuset.

§11. Mötets avslutande. Ordförande avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.

Vid protokollet: Pia Carlsson


NU HAR VI BÖRJAT MED TISDAGSFIKAT !
Äntligen är hösten är. Och det bästa, nu har vårt ”klubb-kondis” öppnat.

Vi kommer att träffas varje tisdag klockan 10 i klubbstugan och fikar då tillsammans. Det gör vi ända fram till att vi sjösätter båtarna på nytt, någon gång våren 2019.

Varje tisdag berättar Helge Andersson om någon historiskt intressant båt. Det fortsätter han med under hela säsong.

Boka in tisdagsförmiddagarna nu i din planering.

KLUBBNYCKLAR och VIMPLAR
Behöver du en ny VIMPEL till båten? Den gamla har blivit sliten och ful och skall bytas ut.
Du får en ny av Lars Gustavsson för 200:- .

…eller behöver du en KLUBBNYCKEL, som låser upp nästan alla våra dörrar.
Depositionsavgiften är 200:- som återbetalas när du lämnar tillbaka nyckeln.

Kontakta Lars Gustavsson, Bältgatan 1 - 0705-22 23 23 eller tantbla@outlook.com.
Avgifterna faktureras sedan från vår kassör.

DET FINNS EN HJÄRTSTARTER HOS KLUBBEN.

När våra båtar finns på land är apparaten i vårt klubbhus på slipen. Under båtsäsongen flyttar vi ut den till vår klubbstugan på Harsten.

En hjärtstartare är en apparat som kickar igång hjärtat igen vid ett hjärtstopp.
Det handlar om att få igång hjärtat så snabbt som möjligt och det är då hjärtstartaren behövs. Ju kortare tid som hjärtat står stilla, desto större är chansen att överleva. Med en hjärtstartare skickas en kontrollerad elstöt genom hjärtat, som kan starta hjärtat på nytt efter ett hjärtstopp.

En hjärtstartare får användas av vem som helst.


Artikeln fortsätter om du trycker på rubriken.


Hemsidan gjord av Joakim Bodin, joakim@seawalker.se Upphovsrättslagen gäller!