2018-03-17
Dagens namn: Gertrud

KUNGSÖRS MOTORBÅTSKLUBB
Box 40
736 21 Kungsör


E-post till klubben

Startsida
 
 VINTERPLATSER
 ÅRSMÖTESPROTOKOLL
 ÅRSPROGRAMMET 2018
 AVGIFTER 2017 o 2018
 BLI MEDLEM I KMBK
 BRYGGOR/SLIP/RAMP
 RESEERSÄTTNING
 STYRELSENS UPPGIFTER
 HAMN- och SLIPREGLER
 FILMER OM LIVRÄDDNING
 MEDLEMMAR
 BRYGGOR - vem hyr båtplats?
 STYRELSEN + ALLA SEKTIONER
 ÄNDRA DINA UPPGIFTER
 STADGAR
 KMBK:s styrelser 1957-2017
 ADRESS TILL HEMSIDAN
 KMBK:s första prokoll 1957
 KMBK:s HISTORIA
 LÄNKAR

 Avgifter
 Fotoalbum
 Gästbok
 
Sök inom hemsidan
Besöksräknare: 640876
Information om cookies

Vädret Kungsör


... från sommaren 2010.


HÄR FINNS NU BÅTPROGRAMMET FÖR KMBK!
Efter båtmässan börjar båtsäsongen. Så har det alltid varit, så även i år.

Snart får du det tryckta årsprogrammet med posten. Är du redan nu nyfiken på vad som skall hända, kan du tjuvkika på vad som händer 2018. Under rubriken ”Årsprogrammet 2018” här på hemsidan finns vad klubben planerar.

Redan 21 april börjar vi med att städa på slipområdet. Eventuellt blir det snickeriarbete på den nyreparerade Harstensbryggan

Sjösättningen planeras till den 5 maj. Cirka tre veckor innan finns anmälningslistan i klubbstugan.

Vilken härlig sommar som väntar oss. Vi kan tacka oss lyckliga över att vi har en så bra grupp av medlemmar som arbetar hårt för att båtlivet blir både trevligt och minnesrikt!

MÅNGA MEDLEMMAR FYLLER ÅR I MARS !!
ADAM MIGAS
(Bild 1) Eddavägen 9, 67 år den 2 mars.

BO EK
(Bild 2) Storgatan 23, 60 år den 3 mars.

PER HOLMGREN
Skördegatan 1, 59 år den 4 mars.

THOMAS LARSSON
Skäftruna Grenadjärtorpet, 52 år den 9 mars.

BO ALTUN
(Bild 3) Spinnaregatan 9, 63 år den 10 mars.

ANTON KRUSE
Ryttarvägen 15, Västermo, 18 år den 10 mars,

CONNY GRIP
Fredsgatan 16c, 70 år den 12 mars.

ROBERT JANSSON
Skäftruna 120, 52 år den 12 mars.

LENNART JOHANSSON
(Bild 4) Hagalundsgatan 4, 69 år den 14 mars.

SÖREN ANDERSSON
(Bild 5) Solrosvägen 8, 73 år den 14 mars.

ROLF NILSSON
(Bild 6) Bleckkärlsgränd 5, 64 år den 14 mars.

GÖRAN ERIKSSON
(Bild 7) Tveta Herrhult 705, Arboga, 56 år den 14 mars.

BOEL OLSSON
Hagvägen 15, 63 år den 17 mars.

ANNETT BÄCKMAN
Betesgatan 28, 49 år den 17 mars.

EVA SUONTAUSTA
(Bild 8) Martin Sundells väg 5, Köping, 52 år den 17 mars.

JOAKIM BJÖRKROTH
Bärsta Eriksberg, Stora Sundby, 39 år den 18 mars.

SANNA BÄCKMAN
Betesgatan 28, 22 år den 20 mars.

URBAN CARLSSON
Drottning Kristinas väg 9, 56 år den 23 mars.

PETER ZANDER
Ängsvägen 54, 44 år den 25 mars.

CHRISTINA HANSSON
(Bild 9) Virkesgatan 7, 68 år den 26 mars.

ANETTE JOHANSSON
(Bild 10) Hagalundsgatan 4, 69 år den 26 mars.

CATHRINE ADOLFSSON
Granhammar 117, 49 år den 28 mars.

TONY HAGLUND
(Bild 11) Stenängsvägen 8, Arboga, 48 år den 29 mars.

EVA HEDENTORP
Ringvägen 23, 70 år den 29 mars.

STEFAN TÖRNUDD
(Bild 12) Vannebodda 157, 53 år den 31 mars.

ETT BRA ÅRSMÖTE...OCH TACK SABINA !!!
Det blev ett lugnt årsmöte. Helt befriad från några som helst överraskningar. De tjugotvå medlemmarna godkände såväl redovisningar som framtidsplaner, utan några invändningar.

De styrelsemedlemmar som stod i tur att avgå fick förnyat förtroende.

Det blev bara en förändring i styrelsen. Sabina lämnar ordförandeklubban efter två framgångsrika år. Vår nye ordförande Bo Altun, tidigare vice ordförande, accepterade uppdraget, under försättning att han bara blir vald för ett år. Och det blev han.

Föregående år blev ekonomiskt bra. Utgifterna stannade vid de förväntade nivåerna medan intäkterna blev mycket bättre än väntat. Resultat blev nästan 54 tusen mer i kassan, vilket var 40 tusen mer än vad 2017 års budget hade som mål. Otroligt bra jobbat av alla klubbens kostnadsanvariga.

Antalet medlemmar är nästan oförändrat. Just nu är vi 182 medlemmar, förra året 185 inklusive familjemedlemmar.

Årsmötet godkände att våra stadgar och hamn-och slipregler justerades. Nu motsvarar de myndigheternas krav för momsbefrielse. Våra nya regler hittar du på vår hemsidan, i den vänstra spalten.


VILL DU VETA VAD SOM KOMMER ATT HÄNDA UNDER ÅRET?
-Du kan räkna med att det blir arbetsdagar både på slipen och Harsten. Stora Harstensbryggan skall göras klar och bogseras ut till vår klubbholme.
Vår flotte skall bli färdigutrustad med en lyftanordning

- Klubben köper flera flottörer för att byta ur de gamla som blivit vattenfyllda.
Platsbredderna vid Tegeluddsbryggan justeras och bomfästena repareras.

- Ute på Harsten skall vedboden repareras. Det behövs efter bävers framfart.
Stugan blir”utrymmeskompletterad”.

- Hemma på slipen skall servicebryggan bli färdig och vi skall montera ledstång och belysning vid klubbstugans entré.

- Trivselgruppen planerar för familjedag, midsommarfirande, strömmingsfest(!), eskader och höststädning på ön. Agneta arrangemang brukar bli bra och välbesökta.


Vill avslutningsvis tacka Urban Dahlgren.
Urban fixar som vanligt lokal, kokar kaffe, köper smörgåsar och ser till att vi alla är nöjda, när vi åker hem.

Tack Urban!

NYHETER PÅ HEMSIDAN!
- Nu finns en medlemsförteckning här på hemsidan. Den innehåller kontaktuppgifter gällande både medlemmar och familjemedlemmar. Det är praktiskt av många skäl.

- Det finns även en lista över klubbens bryggplatser och vilka som hyr dem.
Dessutom har vi några lediga bryggplatser. Vilka de är, hittar du också här på hemsidan.

Allt det nya, hittar ni i den blå vänsterspalten: ”MEDLEMMAR”, ”BRYGGOR" och "LEDIGA BÅTPLATSER”.

DET FINNS EN HJÄRTSTARTER HOS KLUBBEN.
I samband med att båtsäsongen finns en hjärtstarter placerad på Harsten. Den finns i klubbstugan, som alltid är olåst.

När våra båtar finns på läand är apparaten i vårt klubbhus på slipen.

Styrelsen anser att klubben har en hjärtstarter. Det är angeläget och nödvändigt. Huvuddelen av våra medlemmar är i en farlig ålder. Inträffar ett stillestånd ute på vår klubbholme, så tar det allt för lång tid innan sjukvården hinner fram. Risken är stor att då är det försent.

En hjärtstartare är en apparat som kickar igång hjärtat igen vid ett hjärtstopp.
Det handlar om att få igång hjärtat så snabbt som möjligt och det är då hjärtstartaren behövs. Ju kortare tid som hjärtat står stilla, desto större är chansen att överleva. Med en hjärtstartare skickas en kontrollerad elstöt genom hjärtat, som kan starta hjärtat på nytt efter ett hjärtstopp.

En hjärtstartare får användas av vem som helst.


Artikeln fortsätter om du trycker på rubriken.


Hemsidan gjord av Joakim Bodin, joakim@seawalker.se Upphovsrättslagen gäller!