2019-07-20
Dagens namn: Greta
Margareta

KUNGSÖRS MOTORBÅTSKLUBB
Box 40
736 21 Kungsör


E-post till klubben

Startsida
 
 ÅRSMÖTESPROTOKOLL
 ÅRSPROGRAMMET 2019
 AVGIFTER 2019 o 2020
 BLI MEDLEM I KMBK
 BRYGGOR/SLIP/RAMP
 RESEERSÄTTNING
 STYRELSENS UPPGIFTER
 HAMN- och SLIPREGLER
 FILMER OM LIVRÄDDNING
 GDPR
 MILJÖREGLER
 KLUBBNYCKLAR och VIMPLAR
 STYRELSEN + ALLA SEKTIONER
 ÄNDRA DINA UPPGIFTER
 STADGAR
 KMBK:s styrelser 1957-2019
 ADRESS TILL HEMSIDAN
 KMBK:s första protokoll 1957
 KMBK:s HISTORIA
 LÄNKAR

 Avgifter
 Fotoalbum
 Gästbok
 
Sök inom hemsidan
Besöksräknare: 756596
Information om cookies


STYRELSEN + ALLA SEKTIONER

KUNGSÖRS MOTORBÅTSKLUBB
Box 40
736 21 Kungsör

Bankgiro: 5875-5653
Organisations-/Föreningsnummer: 878500-3586

Mail: 0227.13143@telia.com
---------------------------------------------------------------------------
Ordförande:
Bo Altun - 0227-108 20, 070-311 97 02 - bo.altun@telia.com

Vice ordförande:
Tomas Karlsson - 0702-74 55 38 - tomas.lindbacken@home.se

Sekreterare:
Per-Erik Jansson - 0227-131 43, 070-234 24 85 - 0227.13143@telia.com

Kassör:
Lennart Johansson - 0760-51 18 53 - lennart@utopibat.com

Slipförman:
Urban Dahlgren – 0705-42 99 56 – ur.dahlgren@telia.com

Bryggförvaltare:
Ulf Eriksson - 0702-67 08 75 - ulf@prefament.se

Materialförvaltare:
Sören Andersson - 0227-123 00, 076-708 05 81 - solrosorna8@gmail.com

Styrelsesuppleanter:
Agneta Södergren – 0705-68 20 68 - agnetasodergren@gmail.com
Linda Kjellman - 0737-11 66 55 - kjellmanlinda@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------
TRIVSELGRUPPEN
Agneta Södergren – 0705-68 20 68 - agnetasodergren@gmail.com 

-------------------------------------------------------------------------
SLIPGRUPPEN
Urban Dahlgren – 0705-42 99 56 - ur.dahlgren@telia.com

-------------------------------------------------------------------------
BRYGGRUPPEN
Ulf Eriksson - 0702-67 08 75 - ulf@prefament.se
-------------------------------------------------------------------------
HARSTENSGRUPPEN
Lotta Eriksson - 0762-35 60 93
----------------------------------------------------------------------------
UNGDOMSANSVARIG
Agneta Södergren – 0705-68 20 68 - agnetasodergren@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------
VALBEREDNING
Petra Törnudd - 0709-27 77 72
Erik Burghgraaff - 070-6174808
----------------------------------------------------------------------------
REVISOR
Rolf Larsson - 070-551 30 51
Kjell Nyblom - 070-607 83 12

REVISORSUPPLEANTER
Asbjörn Hansen - 0730-70 97 88
Lennart Johansson - 0760-51 18 53

---------------------------------------------------------------------------
REGISTER
Lennart Johansson - 0760-51 18 53
Kjell Nyblom - 070-607 83 12
---------------------------------------------------------------------------
Redaktör för hemsidan:
Lars Gustavsson - 0705-22 23 23
Mailadress: tantbla@outlook.com


 


   
Av:  
2008-02-01 21:21:59
Uppdaterad: Lars Gustavsson  
2019-05-28 21:29:41

Hemsidan gjord av Joakim Bodin, joakim@seawalker.se Upphovsrättslagen gäller!