2019-03-24
Dagens namn: Gabriel
Rafael

KUNGSÖRS MOTORBÅTSKLUBB
Box 40
736 21 Kungsör


E-post till klubben

Startsida
 
 ÅRSMÖTESPROTOKOLL
 ÅRSPROGRAMMET 2018
 AVGIFTER 2019 o 2020
 BLI MEDLEM I KMBK
 BRYGGOR/SLIP/RAMP
 RESEERSÄTTNING
 STYRELSENS UPPGIFTER
 HAMN- och SLIPREGLER
 FILMER OM LIVRÄDDNING
 GDPR
 MILJÖREGLER
 KLUBBNYCKLAR och VIMPLAR
 STYRELSEN + ALLA SEKTIONER
 ÄNDRA DINA UPPGIFTER
 STADGAR
 KMBK:s styrelser 1957-2019
 ADRESS TILL HEMSIDAN
 KMBK:s första protokoll 1957
 KMBK:s HISTORIA
 LÄNKAR

 Avgifter
 Fotoalbum
 Gästbok
 
Sök inom hemsidan
Besöksräknare: 723280
Information om cookies


PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTET 26 FEBRUARI

1. Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna.

2. Dagordningens godkännande. Godkändes.

3. Godkännande av föregående protokoll.
Godkändes.

4. Skrivelser / meddelanden.
* SBU konferens 16-17 mars: inställd på grund av för få anmälda deltagare.
* MBF:s Båtdag den 21 mars: Bo Altun åker som representant från KMBK.

5. Ekonomi.
Kontantkassan är nu avskaffad meddelade kassören, sedan presenterades en likviditetsrapport för 2019.
Attestering av fakturor diskuterades, sekreteraren påminde styrelsen att ett beslut i frågan har redan tagits, frågan bordlades så att berörda personer får se beslutet.
Några medlemmar har efter påminnelse fortfarande inte betalt avgifterna och kommer nu att meddelas om uteslutning.

6. Ärenden från årsmötet.
* Antal medlemmar i KMBK: 183st.
* Gruppansvariga Harsten: Lotta och Göran Eriksson föreslogs och kommer att kallas till nästa möte.
* Tillsättande av personer till miljögruppen: Ordförande kommer att kontakta Jessica Andersson.
* Fråga angående fondering av medel: frågan bordlades så man får tid att ta reda på vilka regler som gäller.

7. Rapporter.
* Brygg: Inget nytt. Ansvarig inte närvarande.
* Slip: Rörelsevakt och lampor ska köpas in och monteras, Rolf Eriksson kommer att engageras i elsäkerhetsarbetet.
* Harsten: Inget nytt. Inga ansvariga valda.
* Materialförvaltare: inget nytt.
* Trivselgruppen: Inget nytt. Ansvariga inte närvarande
* Registret: Inget nytt.
* Miljögruppen: Ansvarig inte närvarande.

8. Bordlagda frågor. Inga.

9. Kvarstående arbeten. Inga.

10. Övriga frågor.
* Program för 2019: Bordlades till nästa möte.
* Ellådor: Två stycken ellådor för mätning av elförbrukningen kommer efter styrelsebeslut att ordnas av Lennart Johansson.

11. Nästa möte. Tisdag den 26/3 kl. 19:00 i klubbhuset.

12. Mötets avslutande. Ordförande avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.

------------------------------------------------------------------------------------------


 


   
Av: Lars Gustavsson  
2019-03-10 21:35:47
Uppdaterad: Lars Gustavsson  
2019-03-15 16:02:17

Hemsidan gjord av Joakim Bodin, joakim@seawalker.se Upphovsrättslagen gäller!