2019-04-22
Dagens namn: Allan
Glenn

KUNGSÖRS MOTORBÅTSKLUBB
Box 40
736 21 Kungsör


E-post till klubben

Startsida
 
 ÅRSMÖTESPROTOKOLL
 ÅRSPROGRAMMET 2019
 AVGIFTER 2019 o 2020
 BLI MEDLEM I KMBK
 BRYGGOR/SLIP/RAMP
 RESEERSÄTTNING
 STYRELSENS UPPGIFTER
 HAMN- och SLIPREGLER
 FILMER OM LIVRÄDDNING
 GDPR
 MILJÖREGLER
 KLUBBNYCKLAR och VIMPLAR
 STYRELSEN + ALLA SEKTIONER
 ÄNDRA DINA UPPGIFTER
 STADGAR
 KMBK:s styrelser 1957-2019
 ADRESS TILL HEMSIDAN
 KMBK:s första protokoll 1957
 KMBK:s HISTORIA
 LÄNKAR

 Avgifter
 Fotoalbum
 Gästbok
 
Sök inom hemsidan
Besöksräknare: 734962
Information om cookies


PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTET 25 MARS

1. MÖTETS ÖPPNANDE.
Ordförande hälsade alla välkomna.

2. DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE
Godkändes.

3. GODKÄNNANDE AV FÖREG.PROTOKOLL
Godkändes.

4. SKRIVELSER
a. Reklam om vimplar.

5. EKONOMI
Fortsatt bra ekonomi, inga räkningar kvar att betala. En likviditetsplan för 2019 har gjorts.
a. Elmätare: frågan ligger just nu nere.

6. RAPPORTER
a. MBF:s båtdag 21 mars: Lennart Johansson närvarade som representant för KMBK, han informerade styrelsen om mötet och MBF:s problem att rekrytera personal.
b. Harsten: Inget nytt, men styrelsen valde Göran och Lotta Eriksson som ansvariga för Harstensgruppen.
c. Brygg: Ansvarig medlem inte närvarande, Lennart Johansson berättade att Runnabryggan har tre lediga platser och att det finns femton lediga platser vid elverkskajen och att tegeluddens platser är fullbelagda samt att tre personer står i båtplatskön.
d. Slip: Inget nytt utom att man har bytt två lampor.
e. Materialförvaltare: inget nytt.
f. Trivselgruppen: Inget nytt. Ansvariga inte närvarande
g. Registret: Fyra stycken medlemmar har blivit uteslutna på grund av att man trots påminnelser inte har betalt avgifterna.
h. Miljögruppen: Ansvarig inte närvarande.

7. BORDLAGDA FRÅGOR.
a. Personer till miljögruppen: Ansvarig medlem inte närvarande, ordförande kontaktar den miljöansvariga på torsdag 28/3.
b. Angående fondering av medel: Inget nytt.
c. Program för 2019: Datumen bestämdes enligt följande:
- Sjösättning 4/5.
- Städkväll 14/5 kl. 18:00 plats slipen.
- Harsten arbetsdag 1/6 kl. 10:00-16:00.
- Familjedag på Harsten 8/6 kl. 13:00-16:00.
- Midsommarfest på Harsten 21/6.
- Strömmingsfest 4/8 kl. 17:00.
- Eskader till hemligt mål 24/8 kl. 12:00.
- Stängning av Harsten 14/9 kl. 10:00-16:00.
- Upptagning 21/9 och 5/10.
- Medlemsmöte 12/11 kl. 19:00, lokal meddelas senare.
- Årsmöte 11/2 kl. 19:00, lokal meddelas senare.
8.KVARSTÅENDE ARBETEN. Inga.

9.ÖVRIGA FRÅGOR.
a. Container: Urban Dahlgren och Sören Andersson vill köpa in en liten container, styrelsen beslutade att Urban Dahlgren ordnar med en prisuppgift till nästa möte.
b. Ungdomsansvarig: Lennart Johansson föreslog att en ungdomsansvarig ska väljas. Styrelsen valde Agneta Södergren.
c. Arbetsflotten: Lennart Johansson undrade om Arbogas Båtklubb kan få låna arbetsflotten, styrelsen godkände lånet.
d. Hemsidan: Lennart Johansson berättade om arbetet med att hitta en ny hemsideleverantör.
Man har varit i kontakt med Balder men dom är för dyra så nya prisuppgifter behövs.

10. NÄSTA MÖTE Tisdag den 23/4 kl. 19:00 i klubbhuset.

11. MÖTETS AVLUTANDE. Ordförande avslutade mötet och tackade alla för visat intresse. 


   
Av: Lars Gustavsson  
2019-04-15 13:30:26
Uppdaterad: Lars Gustavsson  
2019-04-15 13:33:15

Hemsidan gjord av Joakim Bodin, joakim@seawalker.se Upphovsrättslagen gäller!