2019-08-21
Dagens namn: Jon
Jonna

KUNGSÖRS MOTORBÅTSKLUBB
Box 40
736 21 Kungsör


E-post till klubben

Startsida
 
 ÅRSMÖTESPROTOKOLL
 ÅRSPROGRAMMET 2019
 AVGIFTER 2019 o 2020
 BLI MEDLEM I KMBK
 BRYGGOR/SLIP/RAMP
 RESEERSÄTTNING
 STYRELSENS UPPGIFTER
 HAMN- och SLIPREGLER
 FILMER OM LIVRÄDDNING
 GDPR
 MILJÖREGLER
 KLUBBNYCKLAR och VIMPLAR
 STYRELSEN + ALLA SEKTIONER
 ÄNDRA DINA UPPGIFTER
 STADGAR
 KMBK:s styrelser 1957-2019
 ADRESS TILL HEMSIDAN
 KMBK:s första protokoll 1957
 KMBK:s HISTORIA
 LÄNKAR

 Avgifter
 Fotoalbum
 Gästbok
 
Sök inom hemsidan
Besöksräknare: 764132
Information om cookies


SENASTE STYRELSEMÖTET. VAD HÄNDE???

RAPPORT från STYRELSEMÖTET 28 maj:
1. Mötets öppnande.
2. Dagordningens godkännande.
3. Godkännande av föregående protokoll.

4. Skrivelser / meddelanden.
*Från kommunen har vi erhållit 16 000 kr i bidrag.
* En dispensansökning från Annika Lindahl.
* Hemsides leverantör: Arbetet är beställt så nu rullar det på.
* Harsten: Bryggan är inte ute än men är på gång. När och om arbetsdagen blir av är inte bestämt än. Man behöver en motorsåg och röjsåg, det ska finnas i klubben kanske Pekka vet. Det här visar på behovet av en inventarielista som visar vem som har vad som klubben äger. Lennart Johansson ordnar detta. Sedan informerade Lennart Johansson om Harstens budget.
* Brygg: Man har sett över bryggorna och sett några akuta fall, man har skapat en jobblista samt talar med Pekka om Harstensbryggorna.
* Slip: Inget nytt utom att sjösättningen är ordnad och allt gick bra.
* Materialförvaltare: Man har klippt gräset några gånger i övrigt inget nytt.
* Trivselgruppen: Ansvariga medlemmar inte närvarande.
* Miljögruppen: Man planerar en miljörevision samt att Arboga båtklubb har fått LOVA-bidrag.
* Registret: Inget nytt, men vi har fått fem nya medlemmar sedan förra mötet.

7. Bordlagda frågor.
* Angående fonderig av medel: Inget nytt
* Containerfrågan: Ulf Eriksson arbetar med det.


9. Övriga frågor.
* Båtvagn: Klubben har en gammal båtvagn som styrelsen beslutade att försöka sälja för 5000 kr.
* Ansökan om dispens: Annika Lindahl beviljades dispens av styrelsen. Lennart Johansson meddelar Annika beslutet.

10. Nästa möte tisdagen den 27/8 kl. 19:00 i klubbhuset.
11. Mötets avslutande. V. ordförande avslutade mötet och tackade alla för 


   
Av: Lars Gustavsson  
2019-08-05 11:20:37
Uppdaterad:  

Hemsidan gjord av Joakim Bodin, joakim@seawalker.se Upphovsrättslagen gäller!