2019-02-20
Dagens namn: Vivianne

KUNGSÖRS MOTORBÅTSKLUBB
Box 40
736 21 Kungsör


E-post till klubben

Startsida
 
 ÅRSMÖTESPROTOKOLL
 ÅRSPROGRAMMET 2018
 AVGIFTER 2017 o 2018
 BLI MEDLEM I KMBK
 BRYGGOR/SLIP/RAMP
 RESEERSÄTTNING
 STYRELSENS UPPGIFTER
 HAMN- och SLIPREGLER
 FILMER OM LIVRÄDDNING
 GDPR
 MILJÖREGLER
 KLUBBNYCKLAR och VIMPLAR
 STYRELSEN + ALLA SEKTIONER
 ÄNDRA DINA UPPGIFTER
 STADGAR
 KMBK:s styrelser 1957-2018
 ADRESS TILL HEMSIDAN
 KMBK:s första protokoll 1957
 KMBK:s HISTORIA
 LÄNKAR

 Avgifter
 Fotoalbum
 Gästbok
 
Sök inom hemsidan
Besöksräknare: 717668
Information om cookies

Vädret Kungsör


Fotograf: ANDERS HANSSON


ÅRSMÖTET ÄR NU AVKLARAT!
Måndagen den 12 februari genomfördes årsmötesförhandlingarna, under ledning av vår ordförande Bo Altun. Cirka 30 personer hörsammade kallelsen.

Det blev omval på nästan samtliga styrelseposterna – utom i en. Vår kassör Pia Carlsson lämnar sin plats i styrelse, Lennart Johansson blir ny kassör i två år. Inga andra förändringar skedde, förutom att mötet valde en miljöansvarig, som är en ny inrättad styrelseplats.

Valberedningen har gjort ett bra jobb, men misslyckades med att hitta en ny ansvarig för klubbholmen. Styrelsen arbetar nu med att hitta en lämplig person.

Årsmötet beslöt att alla avgifter för 2020 skall vara oförändrade. Det utförliga protokollet från årsmötet finns att läsa här på hemsidan om någon vecka.

Bo Altun tackade förra årets styrelse med vackra tulpaner.

STYRELSEMÖTET DEN 15 JANUARI:
1. Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna.

2. Dagordningens godkännande.
Godkändes.

3. Godkännande av föregående protokoll.
Godkändes.

4. Skrivelser / meddelanden.
Inget nytt utom ett meddelande från Svenska Båtunionen samt en förfrågan från ett dödsbo om en före detta medlem.

5. Ekonomi.
KMBK: s ekonomi är god.

6. Rapporter.
• Valberedningen: Petra Törnudd berättade om arbetet att hitta medlemmar som vill arbeta i KMBK.s styrelse och
sektioner, hon berättade att det mesta är klart men att några namn fattas ännu.

• Miljögruppen: Namnförslagen till miljögruppen är klara.

• Brygg: Inget nytt.

• Slip: Inget nytt.

• Harsten: Inget nytt.

• Materialförvaltare: Inget nytt.

• Trivselgruppen: Inget nytt.

• Registret: Inget nytt.


7. Bordlagda frågor.
Inga.


8. Kvarstående arbeten.
• Telefonlista: Telefonlistan är klar.

• Lokal till årsmötet: Lokal till årsmötet är bokat, det blir matsalen i Kung Karl skolan.
Urban Dahlgren ordnar med fikat till årsmötet.


9. Övriga frågor.
• Verksamhetsrapport från grupperna: Ca hälften har lämnats in nu, när alla är inlämnade så kommer ordförande Bo
Altun att sammanställa dessa till en gemensam verksamhetsrapport.

• Budget 2019: Arbetet startade, sedan godkände styrelsen att rösta om resultatet på årsmötet.

• Avgifter för 2020: Styrelsen kommer att föreslå årsmötet att avgifterna blir oförändrade.

• Verksamhetsplan: Ordförande Bo Altun berättade om sitt utkast till en verksamhetsplan, Lennart Johansson föreslog
sedan att mer text om allmänheten behövs samt att utbildningar m m tas med i texten.

10. Nästa möte. Tisdag den 26/2 kl. 19:00 i klubbhuset.


11. Mötets avslutande. Ordförande avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.Vid protokollet:
Per-Erik Jansson

LÄS !!! VIKTIGT INFO TILL VÅRA MEDLEMMAR !!!
Som alla vet så måste vi följa Sveriges miljölagar. Vi inte får förorena mark eller vatten! Det innebär att i Mälaren är det förbjudet att använda biocidfärg (giftfärg) som skydd mot beväxning på båtbottnen.

Den 23 april kom miljö- och hälsoskyddsinspektör Jonas Liljesvan till KMBK och gjorde en miljöinspektion. Han upptäckte att vi hade brister. Bristerna som kunde delas in ”regler och rutiner” samt bottenfärger.

Jonas Liljesvan, som är miljö- och hälsoskyddsinspektör i Arboga och Kungsör, gjorde miljöinspektion hos ABK, KMBK och KSS. Alla tre klubbarna hade samma brister!

För att åtgärda ”regler och rutiner” skapade vi tre miljöregler: avfallshantering, kemikalier samt underhåll av båtar. Regelförslag, som kommande årsmöte skall ta ställning till. De antagna reglerna kommer sedan att finnas på hemsidan tillsammans med våra uppdaterade stadgar och hamn- och slipregler.

Våra miljöregler är inte svåra att följa.

Största bristen vi har är vår hantering av kemikalier. För att förhindra att vi förorenar marken så skall alla kärl ha en ”invallning”. Burkar, dunkar måste stå i plastbackar eller något annat som fångar upp läckage.

Båtar i Mälaren inte får vara målade med biocidfärg och måste saneras. Hur detta skall gå till är just nu okänt. Många äldre båtar kan ha extremt giftiga färger (TBT) - farliga både för den som sanerar och för omgivningen.

Vårt mål är att alla båtar som ligger vid klubbens bryggor (eller som bottentvättas på vårt område) skall vara sanerade inom några år.

Första delmålen är att under våren få fram vilka båtar som är aktuella för sanering men också att bjuda in till en informationskväll.

Eftersom bara hälften av alla båtar ligger vid våra bryggor - eller på slipen - så är det inte enkelt att göra en så kallad XRF-mätning. Alla båtägare har därför uppmanats att svara på en enkät om sin båts bottenfärg.

Jonas Liljesvan har meddelat att han kommer att göra förnyade inspektioner under 2019 och 2020.


KLUBBNYCKLAR och VIMPLAR
Behöver du en ny VIMPEL till båten? Den gamla har blivit sliten och ful och skall bytas ut.
Du får en ny av Lars Gustavsson för 200:- .

…eller behöver du en KLUBBNYCKEL, som låser upp nästan alla våra dörrar.
Depositionsavgiften är 200:- som återbetalas när du lämnar tillbaka nyckeln.

Kontakta Lars Gustavsson, Bältgatan 1 - 0705-22 23 23 eller tantbla@outlook.com.
Avgifterna faktureras sedan från vår kassör.

DET FINNS EN HJÄRTSTARTER HOS KLUBBEN.

När våra båtar finns på land är apparaten i vårt klubbhus på slipen. Under båtsäsongen flyttar vi ut den till vår klubbstugan på Harsten.

En hjärtstartare är en apparat som kickar igång hjärtat igen vid ett hjärtstopp.
Det handlar om att få igång hjärtat så snabbt som möjligt och det är då hjärtstartaren behövs. Ju kortare tid som hjärtat står stilla, desto större är chansen att överleva. Med en hjärtstartare skickas en kontrollerad elstöt genom hjärtat, som kan starta hjärtat på nytt efter ett hjärtstopp.

En hjärtstartare får användas av vem som helst.


Artikeln fortsätter om du trycker på rubriken.


Hemsidan gjord av Joakim Bodin, joakim@seawalker.se Upphovsrättslagen gäller!