2019-01-21
Dagens namn: Agnes
Agneta

KUNGSÖRS MOTORBÅTSKLUBB
Box 40
736 21 Kungsör


E-post till klubben

Startsida
 
 ÅRSMÖTESPROTOKOLL
 ÅRSPROGRAMMET 2018
 AVGIFTER 2017 o 2018
 BLI MEDLEM I KMBK
 BRYGGOR/SLIP/RAMP
 RESEERSÄTTNING
 STYRELSENS UPPGIFTER
 HAMN- och SLIPREGLER
 FILMER OM LIVRÄDDNING
 GDPR
 INFÖR ÅRSMÖTET 2019 - DOKUMENT
 KLUBBNYCKLAR och VIMPLAR
 STYRELSEN + ALLA SEKTIONER
 ÄNDRA DINA UPPGIFTER
 STADGAR
 KMBK:s styrelser 1957-2018
 ADRESS TILL HEMSIDAN
 KMBK:s första prokoll 1957
 KMBK:s HISTORIA
 LÄNKAR

 Avgifter
 Fotoalbum
 Gästbok
 
Sök inom hemsidan
Besöksräknare: 712125
Information om cookies


STYRELSEMÖTET DEN 18 DECEMBER

1. Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna.

2. Dagordningens godkännande.
Godkändes efter att punkten miljögruppen lagts till i punkt 6 ”Rapporter”.

3. Godkännande av föregående protokoll.
Godkändes.

4. Skrivelser / meddelanden.
Inget nytt utom ett meddelande från Svenska Båtunionen till Lennart Johansson.

5. Ekonomi.
Inget nytt.

6. Rapporter.
• Brygg: Inget nytt.

• Slip: Inget nytt.

• Harsten: Inget nytt.

• Materialförvaltare: Ansvarig medlem inte här annars inget nytt.

• Trivselgruppen: Inget nytt.

• Registret: Inget nytt.

• Miljögruppen: Lennart Johansson berättade om vad som har hänt med miljöarbetet t-ex:
Att han har via e-post skickat ut ett frågedokument till medlemmarna och ca 25 st har svarat.
Att han och Rolf Eriksson har kontrollerat KMBK:s elinstallationer och det mesta är i bra skick men lite måste
åtgärdas, efter omröstning så beslutade styrelsen att alla fel ska åtgärdas så KMBK uppfyller alla krav på elsäkerhet.

7. Bordlagda frågor.
• Låsen i verkstaden: Urban Dahlgren har talat med medlemmarna om vad som är i skåpen men Lennart Johansson
har inte haft tid att ordna telefonlistan.

8. Kvarstående arbeten. Inga.


9. Övriga frågor.
• Verksamhetsrapport från grupperna: Eftersom alla inte hade sina rapporter färdiga så flyttas punkten till nästa
möte.
• Budget 2019: Arbetet bordläggs till nästa möte.

• Avgifter för 2020: Lennart Johansson föreslog en ändring av sommaravgifterna som sedan bifölls av styrelsen, övriga
ändringar bordläggs till nästa möte.

• Ändringar i Hamn och Slipregler: Lennart Johansson föreslog flera ändringar i Hamn och Slipreglerna med tanke
på de kommande miljökraven, styrelsen godkände förslagen till ändringar och beslutade att publicera de på
hemsidan samt lägga fram dom i klubbhuset så medlemmarna kan läsa om förslagen inför årsmötet.

Sedan pratade Lennart Johansson om att KMBK behöver skapa en miljögrupp som ska sköta miljöfrågorna och se till
att de efterlevs. Styrelsen beslutade att en miljöansvarig ska väljas av årsmötet som sedan får utse vilka som ska ingå
i miljögruppen. Obs! alla föreslagna ändringar följer med som en bilaga till protokollet.
Han pratade sedan om att KMBK behöver en verksamhetsplan och vikten av att vara en ideell förening.

10. Nästa möte. Tisdag den 15/1 kl. 19:00 i klubbhuset.


11. Mötets avslutande. Ordförande avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.


Vid protokollet:
Per-Erik Jansson
 


   
Av: Lars Gustavsson  
2019-01-02 20:39:05
Uppdaterad: Lars Gustavsson  
2019-01-03 23:01:32

Hemsidan gjord av Joakim Bodin, joakim@seawalker.se Upphovsrättslagen gäller!